דגמעכהידחכהחדיהכחיד
הרכבת עוגת חתונה ע נ ק י ת בהילוך מהיר